REDOVNA SKUPŠTINA GK “RIJEKA”

09.06.2023.

POZIV

Na temelju čl. 32. Statuta GK „Rijeka“ sazivam

REDOVNU SKUPŠTINU GK “RIJEKA”

Sjednica će se održati u petak, 16. lipnja 2023. godine u 20,00 sati u prostorima SRC “Belveder”

Za raspravu na sjednici predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje sjednice

2. Izbor Radnog predsjedništva

3. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika

4. Izbor Verifikacijske komisije

5. Prijedlog te izglasavanje Dnevnog reda

6. Izvješće o radu Kluba u 2022. godini

7. Izvješće o financijskom poslovanju za 2022. godinu

8. Izvješće o rezultatima natjecatelja za izvještajnu 2022. godinu

9. Prijedlog Plana i programa rada Kluba za 2023. godinu

10. Prijedlog Financijskog plana za 2023. godinu

11. Informacija o radu u prostoru u Zagrebačkoj ulici

12. Informacija o izradi kratkog video-filma o radu Kluba

13. Informacija o Izložbi na postamentima na Korzu

14. Informacija o radu na Monografiji kluba povodom 50. rođendana

15. Razno – informacije, prijedlozi, primjedbe

NAPOMENA:

Članovi Skupštine pozivaju se da najkasnije izvrše uplatu u iznosu od 100,00 kuna na žiro račun Kluba do 15. lipnja 2023. godine. Potrebni podaci su: godišnja članarina za redovitog člana, poziv na broj obuhvaća OIB s 2023. godinom. Materijali o kojima će se raspravljati i glasati na sjednici Skupštine bit će poslani putem maila.

UPRAVA GK “Rijeka”

Mirjana Jovičić, predsjednica

Rijeka, 13. 3. 2022.