Slobodni program

Stella Načinović
Godina rođenja: 2013.
Slobodni program, U 2
Noemi Šabotić
Godina rođenja: 2011.
Slobodni program, Mlađa juniorka
Ana Budimir
Godina rođenja: 2008.
Slobodni program, Juniorka
Lukas Kukuljan Mesec
Godina rođenja: 2008.
Slobodni program, Mlađi junior