Gimnastička igraonica (3 - 4 god.)

Termin treninga:

  • Ponedjeljak: 17:00 - 18:00 sati
  • Četvrtak: 17:00 - 18:00 sati

Gimnastička igraonica je predviđena za rad sa djecom između 3 i 4 godine. Treninzi traju jedan puni sat (60 min.), u treningu učestvuju 4 muška i 2 ženska trenera. Treninzi su prilagođeni tom uzrastu djeteta i zamišljeni su kao uvod u gimnastiku, učenje prvih gimnastičkih koraka kroz jednostavne motoričke zadatke i igre primjerene predškolskom uzrastu (3-4 godine). Trening se sastoji od tri dijela: prvi dio treninga je uvodni dio u kojem se djeca zagrijavaju kroz različite oblike trčanja, hodanja, hodanja u uporu (rukama i nogama), te vježbi oblikovanja (razgibavanja i istezanja) drugi dio u kojem se djeca susreću sa radom na gimnastičkim spravama na kojima se rade vježbe visa, upora, kolutanja i ravnoteže i trećeg (završnog) dijela u kojem djeca s trenerima kroz natjecateljske igre i igre u bazenu sa spužvicama završavaju trening.

Igraonica-min.jpg